Disclaimer

Alle persoonsgegevens die op deze website worden achtergelaten, worden niet langer dan noodzakelijk gebruikt en enkel en alleen voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten. Bij gebruik van deze site is de Wet Beschermende Persgegevens (WBP) van toepassing.

Kunst & Cultuur 2010 accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter de juistheid van de informatie niet garanderen. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kunst & Cultuur 2010 de informatie van deze site te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te wijzigen. Kunst & Cultuur 2010 is eveneens niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor aan de site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Kunst & Cultuur 2010 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van beeldmateriaal welke op de kaart is geplaatst.

Bij het plaatsen van een auteursrechtelijk beschermd werk dient de naam van de maker vermeld te worden.

Bij het plaatsen van een filmpje of geluidsbestanden mag op grond van de Auteurswet niet meer geplaatst worden dan noodzakelijk om het argument waarom kunst & cultuur belangrijk zijn voor jou, kracht bij te zetten.

Mocht blijken dat een foto of filmpje inbreuk maakt op het auteursrecht dan wordt deze door ons van de kaart verwijderd.

Reageren is niet mogelijk